Opadanje Kose I Borba Protiv Alopecije-www.semm.com

Hair-Loss Veina ljudi gubi 50 – 100 dlaka svakoga dana. Poto na glavi ima oko 100 000 dlaka, ovo prolazi skoro neopaeno. Postepeno stanjivanje kose se smatra normalnim delom starenja. Moe da se javi kao posledica nekog drugog oboljenja: nekoliko meseci posle preleane bolesti, operacije, poroaja, hormonskih poremeaja (tireoidni hormoni, testosteron, estrogen), upale zuba, upale unutranjih organa, anemije. Kod ena su najei krivci stres, anemija i menopauza. Mlade majke esto se susreu sa ispadanjem kose nakon porodjaja. Smatra se, da su kod mukaraca za gubitak kose krivi geni i hormoni. Gubitak kose takoe moe biti uzrokovan gljivicama. Kosa moe otpadati zbog kemoterapije i nekih drugih lekova. Alopecia areata se karakterie naglom pojavom jednog ili vie krunih, jasno ogranienih areala bez dlake, razliitog promera, lokalizvanog najee na kapilicijumu, a ree na nekom drugom predelu tela (obrve, brada, brkovi, ruke ili noge). Na ivicama obolelog mesta kosa se lako izvlai. Gubitak kose je problem, aktualan za veinu ljudi na ovom planetu. Prema statistikama, gubitak kose se javlja kod 70% mukaraca. Smatra se da je kod ena alopecija puno rjee stanje, ali statistike pokazuju suprotno oko 2/3 ena e se suoiti sa gubitkom kose prije ili kasnije u ivotu. Na sreu, kod ena gubitak kose obino ne zavrava potpunom elavou, kao to je sluaj kod mukaraca. Etiologija alopecia areata je nepoznata. Iako su mnogi sluajevi nastali posle jakog emocionalnog stresa, do sada nije egzaktno dokazana patogeneza stresom uslovljenih alopecija areata. Do pre desetak godina svi sluajevi alopecia areata ispitivani su u vezi sa fokusom (dentalni fokusi, hronini tonzilitisi i sinuzitis). U najnovije vreme fokusima gotovo da se i ne pridaje znaaj. Alopecia areata moe se registrovati u vie lanova jedne porodice (naravno, ne istovremeno). O ulozi genetske dispozicije u pojavi alopecie areate postoje razliiti stavovi: neki autori nali su pozitivnu porodinu anamnezu u ak 27% svih pacijenata sa alopecijom areatom, a neki familijarnu disponiranost negiraju. Na tritu postoji mnotvo proizvoda protiv ispadanja kose, za koje se tvrdi da e sprijeiti alopeciju, ak i povratiti izgubljenu kosu. Na alost, ponekad reklame preuveliavaju dobrobiti proizvoda. Ali osobu, koja pati od gubitka kose, zanima samo jedno pitanje: Da li e mi ovaj proizvod pomoi? Za leenje alopecije potrebno vrijeme i strpljenje. Osim toga, preporuujemo da dobro prouite informacije o proizvodu prije nego to ga kupite. Na pitanje Da li se alopecija moe izleiti? Priroda daje pozitivan odgovor. Prirodna medicina nudi nekoliko naina reenja ovog problema alopecije. Najprije, potrebno je napomenuti da ni jedna metoda ne daje brzi rezultat. Nemogue je oelaviti za jedan dan – za to treba nekoliko mjeseci ili nekoliko godina. Slino tome, potrebno je due vremena, da kosa pone ponovno rasti. Rezultati terapije obino se vide nakon nekoliko mjeseci svakodnevnog koritenja. Budite uporni i ne odustajte. Alopecija je povezana sa prehranom i zdravljem kompletnog organizma. Sve je u naem organizmu meusobno povezano, zbog toga zdravlje kose zavisi od zdravlja celog organizma. Ako imate problema sa ispadanjem kose, alternativna medicina preporuuje da poboljate prehranu, reite se loih navika, smanjite stres i ponete se baviti sportom. Kvalitet ishrane je jako bitan, potrebno je poveati unos ekoloki uzgojenog voa, povra i sveih sokova About the Author: 相关的主题文章: